Ady Endre (1877–1919)

Egyik legjelentősebb költőnk. Verseiből kirajzolódik ellentmondásos alakja: egyszerre hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott költeményei.